65. Ekonomisk Sunnah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/69)

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling lyfter upp hans ekonomiska tänk som jag önskar vi kunde ta efter. Om något går sönder, blir trasigt och liknande och kan lagas och repareras, gör du det. Det är Sunnah. Släng inte det. Köp inte nytt vilket slösaktiga människor gör. Vid minsta lilla defekt kastar de bort föremålet och skaffar ett nytt. Vid minsta lilla defekt i en dyr bil kämpar de för att göra sig av med den genom att sälja den eller något annat och köper en ny. De tar kanske till och med lån för att köpa en ny bil. Så fort nya modeller kommer ut köper de dem ehuru de redan har kördugliga bilar. Ett sådant slöseri tycker Allâh (´azza wa djall) inte om. Det är Sunnah att du behåller defekta ting, lagar dem och brukar dem. Det är ekonomiskt. Sägningen säger att den ekonomiske hamnar aldrig i nöd. Denna hadîth utgör en princip inom ekonomi. Kan man laga och nyttja något istället för att slänga det, är det Sunnah att göra så.