65. Den kloke och välgörenheten till de behövande

1 – Djâbir sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade aldrig nej när han blev frågad om något och inte heller slog han någon med sin hand.”

2 – Jag rekommenderar varenda en att ha höga karaktärer och låta bli att avböja tiggare. Det är bättre att sakna pengar än fina karaktärer.

3 – Den riktigt fria människan är hon som har befriats av sina fina karaktärer. Den värsta slaven är han som är förslavad av sina usla karaktärer. Till det bästa som man kan ha med sig till nästa liv är berömvärda egenskaper.

4 – Yûsuf bin Asbât sade:

”Alltsedan världen skapades har pengarna aldrig varit så nyttiga som de är i dag.”

5 – ´Ubaydullâh bin Ziyâd bin Dhibyân sade:

”Jag hade en morbror från stammen Kalb. Han brukade säga till mig: ”Ha intresse! Intresset utgör halva värdigheten.”

6 – Abû Sulaymân adh-Dhabbî sade:

”Ibrâhîm (´alayhis-salam) hade åtta portar till sitt slott. Oavsett till vilken port tiggaren kom, fick han.”

7 – Sa´îd bin ´Abdil-´Azîz sade:

”al-Hasan bin ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anhumâ) hörde en man bredvid sig be Allâh om 10.000 silvermynt. Han gick därifrån och skickade ett bud till honom som gav honom den summan.”

8 – Abû Sa´îd berättade via sin lärare som sade:

”Jag såg Ibn-ul-Mubârak bita sin betjänt i handen. Jag sade till honom: ”Biter du din betjänt i handen?” Han svarade: ”Hur många gånger skall jag behöva säga till honom att inte räkna mynten till tiggarna? Ge dem nävar med mynt!”

9 – Den kloke är ålagd att ge till andra och bemöta andra väl. Han skall börja med dem som det är mest obligatoriskt att ta väl hand om och därefter dem som kommer efter dem. Han skall börja med sin familj, därefter sina bröder och grannar och så vidare. Han skall se till att prioritera de religiösa och lärda.

10 – Den kloke börjar ge till andra innan han frågas. Det är bättre att ta det första steget än att rekompensera för det. Det är bättre att inte tigga än att ge. Välgörenheten är bra när den väl fullbordas och sedan fortsätter. Goda slut renar början. Det är bättre att ge efter att inte ha gett än att inte ge efter att ha gett.

11 – Den bästa välgörenheten som påverkar hjärtan mest och varar längst och avvärjer olyckor bäst är välgörenheten som inte slutar med att man påminner den andre om den.