65. De levandes åkallan och välgörenhet gagnar de döda

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 99-100

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

106 – De levandes åkallan och välgörenhet gagnar de döda.

FÖRKLARING

Ibn Abîl-´Izz (rahimahullâh) citerade Ahl-us-Sunnahs enighet i sakfrågan och bevisade den med Qur’ânen och Sunnah. Dock stödde han den välgörenhetsrelaterade frågan bara med bevis för att fadern gagnas av sitt barns välgörenhet, vilket är uppenbarligen specifikare än hela påståendet. Jag har klargjort den saken och begrundat den omnämnda enigheten i “Ahkâm-ul-Djanâ’iz”1.

1Se “Ahkâm-ul-Djanâ’iz”, s. 173.