65. Belönas den ignorante innovatören för sin innovation?

Fråga 65: Belönas den okunnige innovatören för sin innovation om han inte vet sanningen eller är den avslagen trots hans goda avsikt?

Svar: Han belönas inte för sin handling. Ty den är inte föreskriven. Däremot undkommer han synd på grund av sin okunnighet.