65. Be Allâh om profetens medling

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 69-70

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om du numera vet att all medling tillkommer Allâh, att den tillträder först när Han ger Sitt tillstånd, att varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon annan medlar utan Hans tillstånd och att Han bara behagas av dem som dyrkar Honom allena, klargörs det att all medling tillhör Allâh ensam. Be därför Allâh att Han inte berövar dig hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling, att Han låter honom medla för dig och så vidare.

FÖRKLARING

Här vill författaren (rahimahullâh) visa att om medlingen endast tillkommer Allâh, att den enbart verkställs först efter Hans tillstånd och att den bara gäller den som Han är nöjd med – och Han är endast nöjd med monoteisterna – fordrar det att man endast ber Allâh (ta´âlâ) om medling. Den ska alltså inte sökas av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför kan man istället be Allâh låta honom medla för en, inte beröva en hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling och dylikt.