65. Allâh skall inte bes om medling inför Sin skapelse

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Djubayr bin Mut´im (radhiya Allâhu ´anh) sade:

En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är väldigare än så. Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd.

FÖRKLARING

Författaren tog med det här kapitlet eftersom det handlar om en komplettering av Tawhîd och tron. Det som nämns i hadîthen leder till avguderi, nämligen att be Allâh medla inför Sin skapelse. Allâh är väldigare än så. Allâh skall alltså inte bes om medling inför Sin skapelse på så sätt att man säger:

Jag ber Allâh medla för dig.”

Man ber skapelsen medla för skapelsen på så sätt att man säger:

Jag ber den och den personen medla för dig.”

Det är harmlöst till skillnad från att be Allâh medla. Det är inte tillåtet, ty Allâh är väldigare än så. Den som det medlas för är ju större än själva medlaren. Något sådant tillkommer inte Allâh som är högre än allting annat. Allâh skall tillbes via Sina namn och egenskaper.

1 – Djubayr bin Mut´im (radhiya Allâhu ´anh) sade:

En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är väldigare än så. Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga ”Fri är Allâh från brister!” i samband med stora händelser, positiva som negativa, och förvånande eller fördömda incidenter. Det finns många exempel på det däribland hadîthen om cederträdet och att det här samfundet utgör paradisets halva befolkning.

1Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1017).