65. al-Qummîs femte förvrängning av Âl ´Imrân

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

”Enighet och ledarskap. Abûl-Djârûd rapporterade via Abû Dja´far som sade: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) visste att de skulle splittras efter deras profet. Därav förbjöd Han dem att splittras och befallde dem att enas kring Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs ledarskap.”2

Fasthållning vid Allâhs rep innebär fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah och troslärorna, domarna, handhavande och alla andra föreskrifter som finns i dem. Dessa kättare lockar människorna från den här läran och praxis och lockar dem till sina Râfidhah-läror som bekrigas av Qur’ânen, Sunnah, muslimerna och framför allt ´Alî och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj.

´Alî och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj (radhiya Allâhu ´anhum) är befallda att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah och förbjudna att splittras. Det som gäller muslimerna gäller även dem. De är vanliga människor som gör rätt och fel. Har de rätt utmed Qur’ânen och Sunnah, är det obligatoriskt att acceptera deras ord, och har de fel, så är det inte tillåtet att acceptera det. Det som gäller muslimernas lärda bland följeslagarna, efterföljarna och deras efterträdare gäller som sagt även dem; allas ord accepteras och avvisas.

13:103

2Tafsîr al-Qummî (1/108).