64. Tålamod under enkla tider

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade:

”Allt som händer slaven i jordelivet är antingen behagligt eller också obehagligt. I båda fallen måste han ha tålamod. Angående det behagliga som hälsa, sundhet, position, egendom och tillåtna njutningar, behöver han det yttersta tålamodet på grund av följande anledningar:

1 – För att han inte ska luta sig tillbaka på det omnämnda och låta sig luras av det. Det omnämnda ska inte få honom att hamna i högmod, ondska och klandervärd glädje som inte älskas av Allâh.

2 – För att han inte ska vara girig efter det omnämnda, så att det inte får en motsatt dom. Den som överdriver med mat, dryck och samlag får en motsatt dom över sig, så att det blir förbjudet för honom att äta, dricka och ha samlag.

3 – För att han ska betala Allâhs rättighet på det omnämnda och inte försumma den, så att han inte bortkommer den.

4 – För att han inte ska spendera det omnämnda på förbud. Han ska inte gå med på allt som hans jag vill, så att han inte faller i det förbjudna. Om han står på sig, får hans jag honom att falla i det föraktfulla. Det är endast de trovärdiga som härdar med lätta tider. Vissa av Salaf sade:

”Både den troende och den otrogne härdar med olyckor. Det är dock bara den trovärdige som härdar med sundhet.”

Beträffande det obehagliga, kan det dels beröra dyrkan. Slaven behöver tålamod till det. I princip har själen avsmak för mycken dyrkan. Det enda undantaget är den person som Allâh leder till framgång. Det framgår bland annat i bönen då människan är skapad lat och föredrar hellre lugn och ro. Detsamma gäller allmosan då människan är skapad snål. När det kommer till fastan, vill människan äta och dricka. Hon vill inte vara hungrig. Och så vidare.”

Alltså är slaven alltid i behov av tålamod – och Allâh vet bättre. Ur denna synvinkel sade ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh):

”Vi prövades med svårigheter och härdade, och vi prövades med lätthet och härdade inte.”

Det är svårt och besvärligt att ha tålamod under lätta tider, ty det är möjligt att ta del av det som själen längtar efter. Den hungrige har lättare att härda när det inte finns mat än när det finns mat. Det är enklare att härda med kvinnor när de är frånvarande än när de är närvarande. Den törstige härdar enklare när det inte finns vatten än när det finns vatten.