64. Tålamod under enkla tider

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade:

”Allt som händer tjänaren i detta liv är antingen behagligt eller obehagligt. I båda fallen måste han ha tålamod.

Angående det behagliga som hälsa, sundhet, position, egendom och tillåtna njutningar, behöver han det yttersta tålamodet på grund av följande anledningar:

1 – För att han inte skall luta sig tillbaka på det omnämnda och låta sig luras av det. Det omnämnda skall inte få honom att bli arrogant, ond eller klandervärt glad som inte älskas av Allâh.

2 – För att han inte skall vara girig efter det omnämnda så att det får en motsatt dom. Den som överdriver med mat, dryck och samlag får en motsatt dom över sig så att det blir förbjudet för honom att äta, dricka och ha samlag.

3 – För att han skall betala Allâhs rättighet på det omnämnda och inte försumma den så att den rinner ut i sanden.

4 – För att han inte skall spendera det omnämnda på förbud. Han skall inte gå med på allt som det vill så att han inte faller i det förbjudna. Om han står på sig, får det honom att falla i det föraktfulla. Det är endast de trovärdiga som härdar med lätta tider. Vissa av Salaf sade:

”Både den troende och otrogne härdar med olyckor. Med sundheten är det dock endast den trovärdige som härdar.”

Beträffande det obehagliga, kan det dels beröra dyrkan. Tjänaren behöver tålamod till det. I princip har själen avsmak av många typer av dyrkan. Det enda undantaget är personen som Allâh leder till framgång. Det framgår bland annat i bönen då människan är skapad lat och föredrar hellre lugn och ro. Detsamma gäller allmosan då människan är skapad snål. När det kommer till fastan vill människan äta och dricka. Hon vill inte vara hungrig. Och så vidare.

Alltså är tjänaren alltid i behov av tålamod och Allâh vet bättre. Ur denna synvinkel sade ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh):

”Vi prövades med svårigheter och härdade och vi prövades med lätthet och härdade inte.”

Det är svårt och besvärligt att ha tålamod under lätta tider då det är möjligt att ta del av det som själen längtar efter. Den hungrige har lättare att härda när det inte finns mat än när det finns mat. Det är enklare att härda med kvinnor när de är frånvarande än när de är närvarande. Den oerhört törstige härdar enklare när det inte finns vatten än när det finns vatten.