64. Så behandlas en person som avviker från Salafs metodik

Fråga 64: Folk runtomkring oss motstrider Salafiyyahs fundament och stödjer andra metodiker. De hyllar deras grundare och tänkare. Måste vi nämna dem vid namn så att folk kan akta sig för dem och inte luras av deras metodiker?

Svar: Den som motstrider Salafs metodik och hyllar metodiker som motstrider Salafs metodik och deras anhängare tillhör de motstridande. Det är obligatoriskt att kalla honom och råda honom. Antingen återvänder han till sanningen eller också bojkottas och utesluts han.

Jag tror inte att sådana människor finns i det här landet som är grundat på Tawhîd och Salafs metodik. Det kan dock finnas folk här som tänker gott om människor med avvikande inriktningar och är okunniga om deras realia. Om sanningen klargörs för dem på rätt sätt accepterar de den – med Allâhs tillstånd.

Därtill avråder jag folk från att döma andra för snabbt, stämpla dem som motstridiga och jaga iväg dem1.

1Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Den som tänker gott om dem och hävdar att han inte känner deras tillstånd, skall få reda på deras tillstånd. Om han därefter fortsätter vara med dem och låter bli att fördöma dem, skall han betraktas som de.

Angående den som säger att deras tolkning har en poäng som är överensstämmande med föreskriften, så tillhör han deras ledare och härförare. Om han är tillräckligt smart inser han sin egen lögn.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/133))

Shaykh Bakr Abû Zayd sade:

”Var och en som stödjer en innovatör, högaktar honom eller hans böcker, sprider dem bland muslimerna, förstorar honom och dem, fördelar deras innovationer och villfarelser och låter bli att blotta deras avvikande dogm, är försumlig. En sådan persons ondska måste likvideras så att den inte smittar av sig till andra människor.” (Hadjr-ul-Mubtadi´, sid. 48)