64. Obligatoriskt att vara lugn mellan två Sudjûd

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt lugnt så att varje ben hamnade på dess plats1. Han befallde mannen som bad fel att göra samma sak och sade:

”Ingens bön är fulländad förrän han gör så.”2

Han drog ut på sittningen så att den var nästan lika lång som hans Sudjûd3. Ibland kunde han sitta så länge att folk började tro att han hade kommit av sig4.

1Abû Dâwûd och al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja.

2Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

3al-Bukhârî och Muslim.

4al-Bukhârî och Muslim. Ibn-ul-Qayyim sade:

”Denna Sunnah lämnade människorna efter följeslagarnas epok. Vad beträffar den som låter Sunnah styra och nonchalerar den som motsäger den, så bryr han sig inte om den som motsäger denna vägledning.”