64. Hadîth ”Då profetens skål gick sönder…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/68-69)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

26 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Då profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skål gick sönder lödde han sprickan med silver.”1

Rapporterad av al-Bukhârî.

FÖRKLARING

Anas bin Mâlik (radiya Allâhu ´anh) var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tjänare. I samband med att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade anlänt till Madînah, kom Anas moder till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Be Allâh för din lille betjänt Anas.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Utöka hans egendom och avkomma och välsigna honom i det.”2

Anas levde länge och var bland de följeslagare som dog sist. Han fick fler än hundra barn och blev rik. Det sägs att hans odlingar skördades två gånger om året till följd av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön för honom. Han var i alla fall Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Då profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skål gick sönder lödde han sprickan med silver. Det bevisar att det är harmlöst att dricka ur ett kärl som innehåller lite silver till skillnad från ett rent silverkärl, vilket är förbjudet.

1al-Bukhârî (2942).

2Muslim (2480).