64. Den siste profeten

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Därefter avslutade Han budskapet och profetskapet med Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

FÖRKLARING

Det första sändebudet var Nûh (´alayhis-salâm). Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ

Vi har gett dig Vår uppenbarelse liksom Vi gav Nûh och de profeter som följde efter honom Vår uppenbarelse.”1

Dock levde profeterna Âdam och Idrîs före Nûh (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Det första sändebudet var som bekant Nûh och det sista var Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste av profeterna. Allâh har kunskap om allt.”2

Ingen profet kommer efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter. Dock är jag den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig.”3

Han kommer att vara profeten fram till Apokalypsen. Efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behövs inga profeter längre, ty hans budskap är tillräckligt fram till Apokalypsen. Qur’ânen är sund oavsett tid och plats. Den islamiska föreskriften likaså. Den som tror på profeter efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otrogen och den som betror lögnaktiga profeter är också otrogen. Då Ahmad al-Qâdiyânî utsåg sig själv till profet var muslimerna enade om att anklaga honom och hans anhängare för otro, ty Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste av profeterna. Allâh har kunskap om allt.”

Också sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter. Dock är jag den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig.”

Skapelsen behöver som sagt ingen profet efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det behövs ingen skrift efter Qur’ânen. Det hör nämligen till dogmens fundament att tro på att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten och att den som utropar sig till profet efteråt är otrogen och lögnare.

14:163

233:40

3Ahmad (22395), Abû Dâwûd (4252), at-Tirmidhî (2219), Ibn Hibbân (7238) och Abû Nu´aym (2/289). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkât” (5406).