64. Då täckte profetens fruar sina ansikten

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 107-108

4 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Ryttare brukade rida om oss när vi var på väg till vallfärd tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de kom nära oss, drog var och en av oss ned sitt ytterplagg från huvudet över ansiktet. När de väl hade passerat oss, avtäckte vi dem igen.”1

1Ahmad (6/30), Abû Dâwûd, Ibn-ul-Djârûd (418) och al-Bayhaqî i ”al-Hadjdj” med en god berättarkedja tillsammans med de bevittnande  rapporteringarna.