64. al-´Ayyâshîs åttonde förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade:

”al-Husayn bin Khâlid berättade att Abûl-Hasan I sade: ”Hur läser du den här versen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

”Troende! Frukta Allâh så som det åligger er att frukta Honom och dö endast som muslimer!”1

Som vad?” Jag sade: ”Som muslimer.” Han sade: ”Fri är Allâh från brister! Du förväntar dig att de skall ha tro varpå du kallar dem för ”troende” medan Han befaller dem att vara muslimer. Tron är ju högre än islam.” Jag sade: ”Så läses det enligt Zayd.” Han sade: ”Den skall bara läsas utmed ´Alîs läsning. Det var uppenbarelsen som Djibrîl steg ned med till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nämligen:

وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون لرسول الله ثم الامام من بعده

”… och dö endast underkastade Allâhs sändebud och imamen efter honom.”2

Allâh har rentvått Abûl-Hasan från denna väldiga lögn mot Allâh, Hans skrift och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh har även rentvått Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare från att ha lagt dit en bokstav eller tagit bort en. I det här talet anklagas följeslagarna falskt för att ha tagit bort det som den här lögnaren hittar på. Det tillägget kommer endast från Bâtiniyyah för att ljuga om Allâh och förtala följeslagarna och samfundet.

Allâh har inte alls befallt att någon skall underkasta sig sändebudet och därefter imamen. Islam i Qur’ânen står endast för en underkastelse ägnad Allâh. Denna underkastelse är en underkuvning gentemot Allâhs väldighet och går ut på att dyrka endast Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade när Han berömde Ibrâhîm:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

”När hans Herre sade till honom: ”Underkasta dig!” svarade han: ”Jag underkastar mig Allâh, skapelsernas Herre.”3

13:102

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/193).

32:131