63. Tron – en av de tidigaste kontroverserna

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, ss. 104-105

Imâm Ibn Qudâmah (rahimahullâh) sade:

Tron består av tungans tal, kroppsdelarnas handling och hjärtats dogm. Den stiger med lydnad och sjunker med trots. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro, och att förrätta bönen och att betala allmosan. Detta är den raka religionen.”1

Han (ta´âlâ) inkluderade dyrkan av Allâh, hjärtats uppriktighet, bönen och allmosan till religionen. Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå av tron.”2

Han inkluderade talet och handlingen till tron. Han (ta´âlâ) sade:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

De troende däremot känner sin tro växa och därför gläds de.”3

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ

Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall växa sig allt starkare.”4

Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ut ur Elden går den som sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och hade i sitt hjärta ett korns vikt, ett senapsfrös vikt eller en myras vikts av tro.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde att den varierar.

FÖRKLARING

Detta kapitel handlar om tron och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om den.

Tron hör till de frågor varom sekter tidigast avvek från följeslagarnas och deras rättsinniga efterföljares metodik. Inkluderas handlingar till tron? Är tron uppdelad? Stiger och sjunker den? Försvinner den delvis eller helt? Därom tvista Ahl-ul-Bid´a.

Vissa säger att tron utgörs av tal och dogm till skillnad från handling. Denna uppfattning delas av Murdji’ah, som består av två typer:

1 – Extrema Murdji’ah påstår att tron utgörs av hjärtats kännedom och ingenting annat. Numera ägs denna dogm av extrema Sûfiyyah och andra, olikartade grupper.

2 – Tron utgörs av tal och dogm till skillnad från handling, som är underordnad tron och inte en del av tron. Enligt dessa är handling ingen pelare i tron. Denna uppfattning delas av Murdji’ah al-Fuqahâ’. De är många bland Hanafiyyah, ty Imâm Abû Hanîfah hade denna uppfattning.

Andra sekter tycker annorlunda och menar på att tron antingen förblir till fullo eller också upphör till fullo. Den varierar alltså inte. Den person som gör en stor synd förlorar sin tro till fullo. Antingen förblir tron eller också upphör tron. Den är alltså inte uppdelad. Den varken stiger eller sjunker såtillvida att den upphör delvis medan grunden förblir. Denna dogm är känd för att delas av Khawâridj och andra som tar efter dem när det kommer till att beskylla stora syndare för otro.

198:5

2al-Bukhârî (9) och Muslim (35).

39:124

448:4

5al-Bukhârî (44) och Muslim (193).