63. Profeten täckte Safiyyahs ansikte

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 107

3 – Anas sade om slaget vid Khaybar när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) valde Safiyyah till sin hustru:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade Khaybar utan att ha spenderat föregående natt med henne. När kamelen hade förts fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att han kunde gå ut, sträckte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut sitt ben så att Safiyyah kunde sätta sin fot på hans lår. Men hon vägrade och satte i stället sitt knä på hans lår. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) täckte henne och satte henne bakom sig. Därefter lade han sitt klädesplagg över hennes rygg och ansikte och knöt det under hennes ben och lät henne få samma position som resten av hans hustrur.”1

1Ibn Sa´d via flera håll, däribland Abû Hurayrah, Abû Ghatafân bin Turayf al-Murrî, Anas bin Mâlik och Umm Sinân al-Aslamiyyah. Ibn Sa´d sade:

“Deras återberättelser går in i varandra.”

Även al-Bukhârî, Muslim och andra har återberättat den via Anas, vilket har angivits.