63. Profeten bekräftade beskådning av Allâhs ansikte

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 73-74

Ett annat bevis är Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkade det och sade:

Det högsta goda är paradiset och mer därtill är beskådning av Allâhs (´azza wa djall) ansikte.”2

Allâh (ta´âlâ) sade:

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

Däri skall de få allt vad de önskar, och mer finns hos Oss.”3

Det vill säga beskådning av Allâhs givmilda ansikte.

110:26

2Ahmad (4/332), Muslim (181) och at-Tirmidhî (2558).

350:35