63. Ödet ändras aldrig

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 72-73

Alltså har Pennan skrivit ned allt som kommer att hända fram till Domedagen, det kommer varken att ändras eller utebli. Även om andra pennor fortsätter att skriva ned öden, avviker de inte från det redan nedskrivna ödet i Bevarade tavlan. Det som ängeln skriver ned gällande fostret i moderns mage avviker inte från det nedskrivna ödet i Bevarade tavlan. Inte heller det som skrivs ned under Ödets natt i Ramadhân. Med andra ord avviker inga nedskrivningar eller öden från det som redan står skrivet i Bevarade tavlan.

Myndiga människor och djinner varierar. Vissa har hårda hjärtan, förstörda karaktärer och svaga handlingar. De är bara flitiga när det är dags att synda. Är det dags för lydnad finner du dem svaga, sjuka och slöa. Andra är förståndiga, de tar hand om sig själva för att veta sanningen och efterleva den, veta osanningen och undvika den. De är muslimer och troende och de gör det Allâh påbjuder och undviker det Han förbjuder.

Ödet uteblir som sagt inte. Det som står i Bevarade tavlan kommer aldrig att utebli:

وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

”Allt är infört i en klar bok.”1

Allâh (´azza wa djall) har redan bestämt skapelsernas skapning och handlingar och delat in dem till lyckliga och olyckliga, paradisets invånare och helvetets invånare. Människorna handlar utmed detta nedskrivna öde.

136:12