63. Innovatör om än okunnig

Fråga 63: Det har uppstått en ideologi som går ut på att inte göra Tabdî´ på en person som innoverar uppenbart förrän hans ursäkter har upphört. Utan att hänvisa till de lärda låter de bli att göra Tabdî´ på honom förrän han är övertygad om sin innovation. Hur är Salafs metodik i den sakfrågan?

Svar: Innovation1 är förändring i religionen. Den kan handla om addering, avdrag eller förändring utan bevis i Qur’ânen och Sunnah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”2

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”3

Han (ta´âlâ) sade:

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

Följ det som har uppenbarats för er av er Herre, och följ inte beskyddare i Hans ställe.” – Men det är sällan ni ägnar någon eftertanke!”4

Innovation är alltså en nyhet i religionen. Det handlar inte om vad folk tycker och tänker. Allt handlar om att referera till Qur’ânen och Sunnah. Sunnah handlar inte om vad folk känner till. Inte heller handlar innovationer om vad folk inte känner till. Inte heller handlar Sunnah om vad folk behagas av. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har inte anförtrott oss till våra egna förstånd eller folks åsikter. Han har berikat oss med uppenbarelsen som har sänts ned till Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sunnah är religionen som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat, innovationer är religiösa tal och handlingar som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har förkunnat. Ingen har rätt att döma något för innovation eller Sunnah förrän han kontrollerar det med Qur’ânen och Sunnah.

Han som gör något som går emot Qur’ânen och Sunnah utav okunnighet och i tron om att det är korrekt och saknar någon som klargör det för honom, är ursäktad för sin okunnighet. Samtidigt är han innovatör. Också betraktar vi hans handling som innovation.

Jag råder ungdomarna som följer denna metodik och dömer saker och ting utmed sina egna lustar att frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och sluta tala om religionen utan kunskap och kännedom. Ignoranten får inte tala om det lovliga och olovliga, Sunnah och innovationer, villfarelse och vägledning. Sådant tal går jämsides med avguderi. Han (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.”5

Han nämnde ignorant tal om Allâh tillsammans med avguderi. Det bevisar hur allvarligt det är. Lögn om Allâh är inte som lögn om någon annan. Lögn om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är inte som lögn om någon annan. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”6

1Språkligt sett innebär innovation en exempellös uppfinning. Enligt den religiösa definitionen står ordet för en uppfunnen väg i religionen parallellt med den föreskrivna. Dess syfte är utökad dyrkan ägnad åt Allâh (subhânah). Se ”al-I´tisâm” (1/50).

2Muslim (1718).

3Muslim (867).

47:3

57:33

6al-Bukhârî (110) och Muslim (3).