63. Eldringar och eldkedjor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 140-143

2 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Med stora guldringar på fingrarna kom Hubayrahs dotter till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han slog hennes hand med en pinne och sade: ”Skulle du vilja att Allâh låter din hand prydas av eldringar?” Hon gick till Fâtimah och beklagade sig hos henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in till Fâtimah och jag följde med. Hon hade ett guldhalsband runt halsen och sade: ”Detta fick jag av Abûl Hasan (det vill säga hennes make ´Alî (radhiya Allâhu ´anh)).” Runt handleden hade hon ett armband. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Fâtimah! Skulle du vilja att folk säger att Fâtimah, Muhammads dotter, har en eldkedja runt handleden?” Han fördömde henne hårt, gick ut och satte sig inte ens ned. Fâtimah sålde sin kedja och köpte en slav för pengarna som hon sedermera frigjorde. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det sade han: ”Lov ske Allâh som räddat Fâtimah från Elden.”1

1an-Nasâ’î, at-Tayâlisî, via honom al-Hâkim, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”, Ibn Râhûyah och Ahmad. Berättarkedjan är autentisk och sammanbunden. Också Ibn Hazm autentiserade den i ”al-Muhallâ” och al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Han fick medhåll av adh-Dhahabî. Hâfidh al-Mundhirî sade:

”Rapporterad av an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja.”

al-´Irâqî sade:

”Berättarkedjan är bra.”