63. Därför har vi fått sändebud och skrifter

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han har sänt sändebud till dem för att avvärja deras ursäkter.

FÖRKLARING

En av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) nåder mot slavarna är att Han inte har låtit dem välja egen religion som de själva tycker är bra. På grund av deras brister och nedsatta förståelse och begrepp kan den mycket väl vara dålig. Istället för att lämna dem åt deras egna förstånd har Allâh (djalla wa ´alâ) sänt Sina sändebud och uppenbarat Sina skrifter för att klargöra för människorna dyrkan som Han kräver från dem. Utav hänsyn till deras vägledning och för att de inte skall kunna skylla på okunnighet har Han klarlagt vägen till godheten och vägen till ondskan. Den troende gagnas av det Allâh har sänt ned. Samtidigt är sändebuden och skrifterna till den otrognes nackdel. Allâh har alltså inte lämnat slavarna mållösa. Helt visst har Han försett dem med Sina sändebud och skrifter och inte lämnat dem åt deras egna val, förstånd och tänk.