63. Begravningsbönen skall bes för alla döda muslimer ehuru de var syndiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Begravningsbönen skall bes för muslimen som dyrkade enbart Allâh. Det skall bes om förlåtelse för honom. Han skall inte berövas på det. Han skall inte berövas på begravningsbönen på grund av någon synd som han har gjort, oavsett om den var liten eller stor. Hans fall förs vidare till Allâh (ta´âlâ).”

FÖRKLARING

Vi ber för de muslimska syndarna som har dött. Det är även tillåtet att be begravningsbönen för innovatörer. Ledaren får dock låta bli att be för syndaren. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad ju inte för mannen som dog efter att ha tagit krigsbyte utan tillstånd. Istället sade han:

”Be för er kollega.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den skuldsatte:

”Be för er kollega.” Då sade Abû Qatâdah: ”Allâhs sändebud! Jag tar på mig hans skuld.” Därefter bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för honom2.

Vi har emellertid förbjudits att be för de otrogna. Vi ber inte begravningsbönen för den otrogne eller hycklaren:

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ

”Be aldrig för någon av dem som dött och stå inte vid hans grav; de hädade Allâh och Hans sändebud och de dog med trots i sinnet.”3

Det är inte tillåtet att be begravningsbönen för otrogna och hycklare. Vi ber däremot för syndaren och innovatören så länge han dog i egenskap av en muslim och inte hädade efter att fått reda på sanningen. Ledaren och den lärde får som sagt låta bli att be för dem i form av ett straff och ett avskräckande syfte så att inte människorna tar efter deras synder respektive innovationer. Vi förbjuder dock inte allmänheten att be för dem. Faktum är att vi säger åt dem att be för dem.

1at-Tirmidhî (2710) och Ibn Mâdjah (2848). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (571).

2al-Bukhârî (2289).

39:84