63. Alla Ahl-us-Sunnahs dogm

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 103-104

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Muhammad sade:

”Denna hadîth bevisar att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron, över himlen, och inte på jorden. Det är något som också är klargjort i Allâhs skrift och flera hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) sade:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”1

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”2

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”3

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”4

يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”5

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”6

Via Mâlik nämnde han profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga till slavinnan:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”7

Sedan sade han:

Liknande hadîther är riktigt många. Fri från brister är Han vars kunskap om det som är i himlen är som Hans kunskap om det som är på jorden. Det finns ingen sann gud utom Han, den Höge, den Väldige.”

KOMMENTARER

Samtliga Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah beskriver Allâh (djalla wa ´alâ) med höghet. Högheten är en essensegenskap, något alla lärde är enade om. Också naturligheten bekräftar den egenskapen. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat skapelsen med tron på att Han är uppe, ovanför allt och alla. Till och med djur tittar upp mot skyn när de upplever något obehagligt. Naturligheten bekräftar som sagt också Allâhs höghet. Både Qur’ânen och Sunnah bekräftar Allâhs höghet, alla profeter framförde den dogmen.

Vad Allâhs resning över tronen beträffar, bekräftas den via uppenbarade bevis. Både Allâhs resning och Hans höghet är två väldiga och bekräftade egenskaper i förhållande till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Högheten bekräftas via naturligheten, förståndet och bevisen i Qur’ânen och Sunnah, medan resningen bekräftas endast via bevisen i Qur’ânen och Sunnah.

132:5

267:16-17

335:10

46:18

53:55

64:158

7Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.