63. All medling tillkommer Allâh

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 68

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han frågar dig ifall du dementerar eller avsäger dig från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling, svarar du att du varken dementerar eller avsäger dig från den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är medlare och jag hoppas på att få hans medling, men all medling tillhör Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

”Säg: ”All medling tillkommer Allâh.”1

FÖRKLARING

Det vill säga om denne avgudadyrkare frågar dig ifall du dementerar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling. Han ställer den kuggfrågan för att tvinga dig erkänna att det är tillåtet att be profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla hos Allâh. Säg till honom att du varken dementerar eller tar avstånd från den medlingen, men den tillkommer bara Allâh. Det är Han som tillåter att den sker när Han vill och för vem Han vill. Allâh (ta´âlâ) sade:

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

Säg: ”All medling tillkommer Allâh.”

139:44