62. Tron på att paradiset och helvetet existerar och domen för den som negerar det

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Paradiset och helvetet är skapade. De har redan skapats, vilket har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Jag gick in i paradiset och såg ett palats.”1

”Jag såg Kawthar.”2

”Jag tittade in i paradiset och såg att de flesta däri är… Jag tittade in i Elden och såg att de flesta däri är…”

Den som påstår att de inte är skapade beljuger Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Jag tror inte att en sådan person tror på paradiset och helvetet.”

FÖRKLARING

Detta är ett av glädjebeskeden för ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Igår kväll gick jag in i paradiset och såg ett guldpalats. Bredvid det stod en kvinna och tvådde sig. Jag sade: ”Vem tillhör det här palatset?” De sade: ”En arab.” Jag sade: ”Jag är arab. Vem tillhör det här palatset?” De sade: ”En man från Quraysh.” Jag sade: ”Jag är från Quraysh. Vem tillhör det här palatset?” De sade: ”´Umar bin al-Khattâb.” Jag ville gå in och titta i det, men jag kom på din svartsjuka, ´Umar, så jag vände om och gick iväg.” Då började ´Umar bin al-Khattâb gråta och sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag vara svartsjuk på dig?”3

Poängen ligger i att paradiset existerar redan nu och att däri finns ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) palats utanför vilket en av paradisets kvinnor tvår sig. Detta såg han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sina egna ögon. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Jag såg Kawthar.”

Hadîthen är autentisk. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg som sagt Kawthar och han såg sin damm medan han stod på sin predikstol och sade:

”Jag ser den nu.”

Det finns många bevis för att paradiset existerar nu. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

Ja, han såg honom ännu en gång vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen, intill [den ljuvliga] vilans lustgård.”4

Detta är ett av bevisen som avvisar de vilsna Mu´tazilah som menar att varken paradiset eller helvetet existerar nu och att det bara hade varit meningslöst om de hade gjort det. Må Allâh förfula dem och deras intellekt!

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.”5

Allâh har förberett det för de gudfruktiga. Det är alltså redan förberett. Detta är ett av många bevis. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag tittade in i paradiset och såg att de flesta däri är fattiga och jag tittade in i Elden och såg att de flesta däri är kvinnor.” 6

Allâh (ta´âlâ) sade:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall det sägas:] ”För in Faraos anhang i det strängaste av alla straff!”7

Det finns alltså många bevis för att paradiset och helvetet är skapade och befintliga. Några har nämnts av Imâm Ahmad (rahimahullâh) och några Qur’ân-verser tog jag upp nu för er.

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

Den som påstår att de inte är skapade beljuger Qur’ânen och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Jag tror inte att en sådan person tror på paradiset och helvetet.”

Han kan också tillhöra de vilsna som förvränger och misstolkar. Dem gör vi inte Takfîr på. Han kan också vara en beljugande kättare. I så fall är han det.

1al-Bukhârî (3679).

2al-Bukhârî (4964), Muslim (400) och Abû Ya´lâ (3186).

3al-Bukhârî (3242) och Muslim (2395).

453:13-15

53:133

6al-Bukhârî (3241) och Muslim (2737).

740:46