62. Tålamod till döden

Håll fast vid din kunskap, må Allâh benåda dig, att så länge den könsmogne och för sina handlingar ansvarige muslimen lever här på jorden och pennorna skriver ned allt om honom, måste han ha tålamod i samtliga situationer.

Om han blir befalld måste han underkasta sig befallningen och härda med den. Om han blir förbjuden måste han undvika förbudet och härda med det. Om han råkar ut för en olycka måste han härda med den. Om han får en gåva måste han tacka för den och härda med den. Om människan befinner sig i dessa oundkomliga tillstånd, måste hon härda till döden.

Om någon ställer frågan i fall man behöver härda med gåvor, är svaret ja. Gåvor är en prövning. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

”Men vad människan beträffar säger hon, var gång hennes Herre för att pröva henne låter henne nå ära och välstånd: ”Min Herre har hedrat mig.”1

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

”Helt visst skall Vi sätta er på prov så att de bland er som vill sträva och kämpa och de tålmodiga och uthålliga får ge sig till känna, och Vi skall pröva [hur uppriktiga ni är i] era förklaringar.”2

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا

”Men då Han prövar henne genom att ge henne knappare utkomst, säger hon: ”Min Herre skämmer ut mig. Nej!”3

Det vill säga att det inte alls är på så vis. Allâh (ta´âlâ) prövar Sina tjänare med rikedom och fattigdom för att se vem som kämpar, tackar och härdar med Hans prövningar. På samma sätt prövar Han Sina tjänare med olyckor och sjukdomar för att rena dem från synder och illgärningar.

189:15

247:31

389:16