62. Minimal integration

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/67)

Får vi bruka hädarnas köksredskap eller inte? Abû Tha´labah al-Khushanî (radhiya Allâhu ´anh) ställde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den frågan och sade:

”Får vi äta ur deras köksredskap?”

Det vill säga ur deras grytor, tallrikar och liknande. Hans svar blev:

”Ät inte ur dem förutom om ni inte hittar något annat. I så fall får ni tvätta dem och äta ur dem.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ätning ur deras köksredskap för att vi inte skulle intregreras med dem, inte för att deras köksredskap är orena. Ty om de hade varit orena skulle han inte sagt ”förutom om ni inte hittar något annat”. Orenheter försvinner ju så fort de tvättas bort. Dock sade han så för att vi inte skulle integreras mycket med dem. För om vi äter ur deras köksredskap och de äter ur våra köksredskap, blir vi i viss mån integrerade med dem. En människa måste emellertid se till att göra sitt bästa för att inte behöva integreras med hädare då de är orena. Hon ska varken umgås eller blandas mycket med dem så länge det inte är behövligt eller nödvändigt. Utifrån denna hadîth ska vi inte äta ur de otrognas köksredskap så länge vi har tillgång till andra. Annars tvättar vi deras köksredskap och äter ur dem i enlighet med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud.