62. Medlingen för monoteisterna

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

12 – Medlingen är sann. Monoteisternas utgång via medling är också sann.

FÖRKLARING

Till de obligatoriska dogmerna hör också tron på medlingen. Den kommer på tal i Qur’ânen och Sunnah. En medling är omöjlig eller oacceptabel; medling för de otrogna. En annan medling är ett faktum; medling för de troende. Bådadera nämns i Qur’ânen och autentisk och mångfaldigt återberättad Sunnah.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bekräftar Allâhs sändebuds och de resterande profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) medling, de troendes medling, de lärdas medling, martyrernas medling och så vidare.

Det finns vilsna sekter som avfärdar medling för monoteisterna. Deras bevis är den avfärdade medlingen för de otrogna. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

”Då skall medlarnas förböner inte vara dem till någon nytta.”1

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

”Och frukta den Dag då ingen kan gottgöra vad en annan har brutit, då alla förböner kommer att avvisas och ingen lösen skall tas emot och ingen hjälp skall ges.”2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Troende! Ge av vad Vi har skänkt er för er försörjning innan en Dag kommer då allt köpslående är förbi, då ingen vänskap [består] och inga förböner [tas emot]. De otrogna är de orättfärdiga.”3

Det kommer aldrig att medlas för de otrogna. Därefter sade Allâh (tabârak wa ta´âlâ):

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar medla inför Honom utan Hans tillstånd?”4

Den första medlingen är fullständigt avfärdad. Den andra medlingen sker med Allâhs tillstånd och bes endast för de monoteistiska troende. Ingen kan medla inför Honom på eget initiativ. Det krävs först ett tillstånd från Honom. Först och främst skall Han vara belåten med medlaren och ge tillstånd till honom. Sedan krävs det också att Han är belåten med personen som det skall medlas för. Allâh är dock bara belåten med dem som dyrkar Honom allena. Medlarnas medling för dem accepteras först efter Allâhs tillstånd. I dessa verser nämner Han alltså både den avfärdade medlingen och den bekräftade medlingen som är till de troendes nytta. Trots det blundar Mu´tazilah, Khawâridj och deras anhängare för detta tydliga klargörande. Trots att bådadera nämns i samma sammanhang vänder lögnarna högmodigt ryggen åt dem.

174:48

22:48

32:254

42:255