62. Kapitel om mycken svordom

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ

”Håll därför era eder.”1

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Svordomen säljer varan och utplånar vinsten.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

3 – Salmân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer skall Allâh inte tala med eller rena och dem väntar ett pinsamt straff: en gammal horkarl, en högfärdig fattiglapp och en man som gör Allâh till sin vara; Han köper inte utan att svära vid Honom och han säljer inte utan att svära vid Honom.”3

Rapporterad av at-Tabarânî med en autentisk berättarkedja.

4 – Det har rapporterats autentiskt från ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfunds bästa är min generation. Därefter den som kommer efter den. Därefter den som kommer efter den. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetma att råda.”

´Imrân sade:

”Jag vet inte om han nämnde två eller tre generationer efter sin generation.”4

5 – Det har rapporterats autentiskt från Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk vars vittnesbörd företräder dess ed och dess ed företräder dess vittnesbörd.”5

6 – Ibrâhîm sade:

”Vi var små när de slog oss på grund av vittnesbörd och avtal.”6

FÖRKLARING

I det här kapitlet vill författaren klargöra att mycken svordom drar ned på tron och Tawhîd eftersom den medför följande:

1 – Nonchalans och bagatellisering.

2 – Lögn.

3 – Misstanke om svordomen.

Den som svär mycket faller i lögn. Därför skall man inte svära mycket och ofta. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

1 –

وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ

”Håll därför era eder.”

Ordern står för plikt. Det är alltså obligatoriskt att måna om eden så länge det inte är behov. Den troende bevarar och håller sina eder så länge det inte rör sig om behov, en större föreskriven fördel, en tvist och liknande. Den skall dock inte brukas ofta. Det finns som sagt risk för att den misstänks.

2 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Svordomen säljer varan och utplånar vinsten.”

I en annan formulering nämns ”profiten”. Det bevisar att mycken svordom leder till fel. Den här personen svär för att han vill sälja sin vara. Istället faller han i en inskränkning då han går miste om vinsten och berövas på välsignelsen. Visserligen säljer han varan då han svär vid Allâh att den är bra och det ena och det andra så att folk tror på honom och köper den, men det finns ingen vinst i den eftersom han tar lätt på svordomarna.

Muslim rapporterade via Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh):

”Tre personer skall Allâh inte tala med, titta på eller rena på Domedagen och dem väntar ett pinsamt straff: mannen som har höftskynket under anklarna, personen som gör en tjänst och sedan påminner om den och personen som säljer sin vara genom lögnaktig svordom.”7

En vara kan både säljas via en lögnaktig svordom och en trovärdig svordom, men myckna svordomar leder till fel. Glupskheten kan få försäljaren att börja ljuga. Därför är det obligatoriskt att undvika sådant. Dessa svordomar resulterar med förlorad välsignelse och synder.

3 – Salmân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer skall Allâh inte tala med eller rena och dem väntar ett pinsamt straff: en gammal horkarl, en högfärdig fattiglapp och en man som gör Allâh till sin vara; Han köper inte utan att svära vid Honom och han säljer inte utan att svära vid Honom.”

Trots att personen är fattig så är han högfärdig. Den rike må vara högfärdig på grund av sina egendomar, men den fattige har ingen anledning att vara högfärdig. Han är bara högfärdig för att han har den läggningen och egenskapen i hjärtat.

I denna hadîth finns en varning för dessa egenskaper däribland gamlingens otukt. Det är väldigt stort eftersom den unge kan ångra sig och sluta. Det enda som får en gamling att falla i den synden är att han har den djupt ankrad inom sig. De lärda säger att hadîthen är ett bevis för att ju svagare begär man har för en synd desto allvarligare är den att utföra.

4 – Det har rapporterats autentiskt från ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfunds bästa är min generation. Därefter den som kommer efter den. Därefter den som kommer efter den. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetma att råda.”

´Imrân sade:

”Jag vet inte om han nämnde två eller tre generationer efter sin generation.”

Det är dock autentiskt rapporterat från ´Umar i ”al-Musnad” och Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anhumâ) att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde två generationer efter sin generation:

”Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem.”

Det betyder att tillstånden kommer att ändras efter de tre bästa generationerna. Efter dem uppstår bedrägeri, brutna eder och falska vittnesbörd på grund av svag tro, rådande okunnighet och myckna felsteg.

Det är obligatoriskt att uppfylla eder och är typiskt för de troende. Ed skall emellertid inte avläggas eftersom hadîthen säger:

”Den medför inget gott. Den rycks bara ut från den snåle.”8

Men den som avlägger en lovlig ed måste uppfylla den. Den olovliga eden får däremot inte uppfyllas ändock det är obligatoriskt att sona för den:

”Bland dem kommer fetma att råda.”

Det beror på deras försumlighet och överflöd av ynnest och frestelser. Det betyder emellertid inte att den fete oundvikligt berörs av hadîthen eller att han är dålig. Det kan ju finnas feta och rättfärdiga personer. Hadîthen syftar på försummelse och nonchalering av förberedelser inför det kommande livet.

5 – Det har rapporterats autentiskt från Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk vars vittnesbörd företräder dess ed och dess ed företräder dess vittnesbörd.”

Hadîthen omfattar alla människor i den generationen som är följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) generation. De är de bästa människorna efter profeterna. Efter dem kommer efterföljarna och efter dem kommer efterföljarnas efterföljare:

”Därefter kommer ett folk vars vittnesbörd företräder dess ed och dess ed företräder dess vittnesbörd.”

Det beror på deras bagatellisering och dåraktighet som i sig beror på svag och knapp tro. Den troende talar bara sanning när han vittnar och han vittnar bara vid behov.

6 – Ibrâhîm sade:

”Vi var små när de slog oss på grund av vittnesbörd och avtal.”

Salaf agade sina barn när de vittnade och svor så att de inte skulle vänjas vid det och därmed vittna falskt och gå med på orättvisa avtal. Ett barn som vänjer sig vid sådant uppförande kommer att se lätt på det när det blir äldre. Detta bevisar att Salaf månade om att uppfostra sina barn utmed fina karaktärer och korrekt pedagogik. Det är varje muslims plikt.

15:89

2al-Bukhârî (2087) och Muslim (1606).

3at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (6111). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3072).

4al-Bukhârî (2651) och Muslim (2535).

5al-Bukhârî (2652) och Muslim (2533).

6al-Bukhârî (6608) och Muslim (1639).

7Muslim (106).

8al-Bukhârî (6608) och Muslim (1639).