62 – Kapitel 10 – Frågor ställda till avgudadyrkaren

Kruxet med frågan, är att om han säger: ”Jag dyrkar ingen annan vid Allâhs sida”, skall du fråga honom: ”Vad innebär det att dyrka andra vid Allâhs sida? Förklara det för mig.” Om han då säger: ”Det är att dyrka statyer”, skall du säga: ”Vad innebär det att dyrka statyer? Förklara det för mig.” Om han då säger: ”Jag dyrkar ingen annan än Allâh”, skall du säga: ”Vad innebär det att dyrka Allâh? Förklara det för mig.” Om han då förklarar det såsom Qur’ânen förklarar, är det fordrat. Och om han inte vet det, kan man fråga sig hur han kan påstå något som han själv inte känner till?

Och om han förklarar det vara felaktigt, klargör du för honom de tydliga verserna som har med betydelsen av avguderiet och idoldyrkan att göra och att det är just det som de gör idag. Klargör även att dyrkan som endast skall ägnas Allâh är det som de fördömer oss för. På grund av det skriar de på samma sätt som deras bröder skriade när de sade:

”Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!” (38:5)

Förklaring

Kruxet med frågan… – Om han säger att han inte dyrkar någon vid sidan av Allâh, skall du be honom förklara vad det innebär att dyrka någon annan än Allâh. Om han då säger att det innebär att dyrka statyer, skall du be honom förklara vad det innebär att dyrka statyer. Fortsätt därefter att debattera med honom på det angivna sättet.

Det är att dyrka statyer… – Om denna avgudadyrkare hävdar att han inte dyrkar någon vid Allâhs sida, skall du fråga honom vad det innebär att endast dyrka Allâh. Följaktligen kommer han inte att undkomma tre situationer:

Den första: Att han tolkar det enligt Qur’ânens tolkning. Detta är fordrat och godkänt. Likaså visar det att han inte alls dyrkade Allâh allena.

Den andra: Att han inte vet vad det betyder. I detta fall frågas han hur han kan påstå något han själv inte vet vad dess innebörd betyder. Hur kan han döma sig själv med något när domen är en gren av dess föreställning?

Den tredje: Att han tolkar dyrkan av Allâh på ett felaktigt sätt. Därmed skall hans fel klargöras. Man skall låta den Sharî´ah-baserade förståelsen klargöra betydelsen av avguderi och att det är just det som de praktiserar medan de säger att de endast dyrkar Allâh.

Vad innebär det att dyrka statyer? – Likaså skall det klargöras för honom att de fördömer oss just för att vi endast dyrkar Allâh. De råmar precis som deras förfäder gjorde då de sade till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!” Och deras ledare sade till varandra när de bröt upp: ”Gå och håll fast vid era gudar! Här ligger helt säkert något bakom! Något liknande har vi inte hört från en tidigare religion. Nej, det är bara påfund.”” (38:5-7)