62. Eld till älsklingen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 138-140

Precis som för män är det förbjudet för kvinnor att bruka guldringar. Detsamma gäller guldarmband och guldhalsband. Det finns särskilda hadîther i ämnet som gör att dessa smycken är förbjudna för såväl män som kvinnor. En av dem har redan nämnts. Härmed lyder flera autenska hadîther i sakfrågan:

1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som vill ge sin älskling1 ett halsband av eld, skall ge henne ett halsband av guld. Den som vill ge sin älskling en ring av eld, skall ge henne en ring av guld. Den som vill ge sin älskling ett armband av eld, skall ge henne ett armband av guld. Håll er istället till silver och bruka det, bruka det, bruka det.”2

1Detta ord omfattar både män och kvinnor.

2Abû Dâwûd och Ahmad via ´Abdul-´Azîz bin Muhammad, från Usayd bin Abî Usayd al-Barrâd, från Nâfi´ bin ´Abbâs, från Abû Hurayrah. Berättarkedjan är bra. Alla återberättare frånsett Usayd är Muslims män. Ibn Hibbân har sagt att han är pålitlig och flera återberättare har återberättat honom. Även at-Tirmidhî har sagt att hans hadîth i ”al-Djâmi´” (1003) är god. Flera har autensierat hadîther som återberättas av honom. Sålunda sade adh-Dhahabî om honom:

”Tillförlitlig.”

ash-Shawkânî bekräftade hadîthen i ”Nayl-ul-Awtâr”, vilket även Ibn Hazm verkar ha gjort. al-Mundhirî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (at-Targhîb wat-Tarhîb)

Dessutom återberättar Ahmad, som också står för den andra rapporteringen och dess tillägg, hadîthen via Zuhayr bin Muhammad at-Tamîmî. Också Abûl-Hasan al-Ikhmîmî återberättade den via Ibn Abî Dhi’b. Ahmad återberättade den likaså via ett annat håll från Usayd, från antingen Abû Mûsâ eller också Abû Qatâdah. Tvivlet nämns alltså i berättarkedjan. Ibn ´Adî och Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” rapporterade en kortfattad version via Abû Qatâdah. Det vill säga utan föregående tvivel.