62. Därför åkallade hedningar profeter och änglar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 67-68

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Fråga honom om avgudadyrkarna – bland vilka Qur’ânen uppenbarades – dyrkade änglarna, de rättfärdiga, al-Lât och andra. Han blir tvungen att säga ja. Fråga honom då om de dyrkades med något annat än just åkallan, offring, bön om skydd och liknande? Förövrigt medgav även de att de är Hans slavar, under Hans makt och att Allâh är Han som styr ordningen, men att de tillbad dem och vände sig till dem av den anledningen att de besatt ställning och medling – och detta är mycket tydligt.

FÖRKLARING

Härmed beger sig författaren (rahimahullâh) till en annan implicering som redan har antytts. Han frågar motståndaren om avgudadyrkarna dyrkade änglarna, de rättfärdiga, al-Lât och andra. Han blir tvungen att säga ja. Därefter ställer han honom en andra fråga och undrar om de dyrkades med något annat än just tillbedjan, offring, bön om skydd och liknande? Avgudadyrkarna visste ju att de var Allâhs slavar, under Hans makt och att Allâh är Han som styr ordningen. Däremot bad de till dem och vände sig till dem för att de besatt ställning och medling, vilket har angetts, och detta är just vad motståndaren har fallit i till fullo.