62. Då täckte ´Â’ishah sitt ansikte

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 106

2 – ´Â’ishah sade i samband med Berättelsen om lögnen:

Medan jag satt i mitt läger råkade jag somna. Safwân bin al-Mu´til as-Sulamî adh-Dhakwânî avgick efter armén och reste tidigt på natten. På morgonen kom han fram till mitt läger och såg en människa sova. Han kom fram till mig och kände igen mig eftersom han hade sett mig innan täckelset hade ålagts. Jag vaknade av att han sade: “Vi tillhör endast Allâh och till Honom kommer vi att återvända” efter att ha känt igen mig. Då täckte jag mitt ansikte med mitt ytterplagg…”1

1al-Bukhârî (8/365-388) med Fath-ul-Bârî, Muslim (8/113-118), Ahmad (6/194-197), Ibn Djarîr (18/62-66) och Abûl-Qâsim al-Hanâ’î i ”al-Fawâ’id” (9/142/2) som sade att den var god. Den andra rapporteringen med tillägget tillkommer honom.