62. Begränsad nedstigning

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 102-103

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han nämnde den relevanta hadîthen via Mâlik och andra varefter han sade:

Wahb underrättade oss, från Ibn Wadhdhâh, från Zuhayr bin ´Abbâd som sade:

”Alla lärde jag träffade, däribland Mâlik, Sufyân, al-Fudhayl bin ´Iyâdh, ´Îsâ, Ibn-ul-Mubârak och Wakî´, brukade säga: ”Nedstigningen är sann.”

Ibn Wadhdhâh sade:

Jag frågade Yûsuf bin ´Adî om nedstigningen varvid han sade: ”Ja, jag betror den utan att begränsa.” Och jag frågade Ibn Ma´în om den och han sade: ”Ja, jag bekräftar den utan att begränsa.”

KOMMENTARER

Det vill säga att jag inte säger hur Han stiger ned, jag beskriver inte Hans nedstigning. Han (subhânahu wa ta´âlâ) stiger ned som Han vill. Bara Han vet hur Han stiger ned. På samma sätt reste Han sig över tronen som Han ville. Ingen annan än Han (subhânahu wa ta´âlâ) vet hur Han reste Sig. Detsamma kan sägas om alla Hans egenskaper. Ingen annan än Han (subhânahu wa ta´âlâ) vet hur Han behagas, förargas, kommer på Domedagen eller skrattar. Kännedom om beskaffenheten tillkommer enkom Honom. Han vet hur den är. Vår skyldighet är att betro det Han har sagt av att Han besitter skratt, välbehag, ilska, nåd, kunskap, hörsel, syn, nedstigning och resning. Vi betror dessa egenskaper ordagrant på ett sätt som tillkommer Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Ingen annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har kunskap om Hans egenskapers beskaffenhet.