62. al-´Ayyâshîs sjätte förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade:

”Rifâ´ah bin Mûsâ berättade att han hörde Abû ´Abdillâh säga om versen:

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

”Alla i himlarna och på jorden underkastar sig Honom av fri vilja eller nödda och tvungna.”1

”När al-Qâ’im2 dyker upp kommer det inte att finnas ett land utan att trosbekännelsen lyder i det.”3

Han nämnde två rapporteringar varav en förknippar versen med ´Alî och en annan med al-Qâ’im. Det är en ful förvrängning och ett gäck av Qur’ânens betydelser och väldiga motiv. Härmed lyder versens betydelse: Hâfidh Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade:

”Allâh (ta´âlâ) fördömer den som vill ha en annan religion än Allâhs religion som Han har uppenbarat Sina skrifter och sänt Sina sändebud med; en religion som handlar om att all dyrkan ägnas enbart Allâh som allt i himlarna och på jorden har underkastat sig. Det betyder att de har underkuvat sig Honom av fri vilja eller nödda och tvungna. Allâh (ta´âlâ) sade:

مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ*

”Allt och alla i himlarna och på jorden faller ned i tillbedjan inför Allâh, av fri vilja eller nödda och tvungna, och [så gör] deras skuggor morgon och afton.”4

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ*

”Har de aldrig betraktat något av alla de ting som Allâh har skapat, och sett hur dess skuggor flyttar sig åt höger och åt vänster och faller ned inför Allâh i ödmjuk underkastelse under Hans vilja? Allt i himlarna och på jorden faller ned inför Allâh i tillbedjan, djuren, men också änglarna som är utan högmod; de fruktar sin Herre i höjden och gör vad de är befallda att göra.”5

Den troende underkastar sig invändigt och utvändigt medan den otrogne underkastar sig nödd och tvungen därför att han är under en väldig makt och myndighet som han inte kan motarbeta eller motstå.”6

Så lyder den korrekta förklaringen. Titta bara vilken Tawhîd och vilka lysande och nobla betydelser som den består av. Jämför den sedan med denne Râfidhîs förklaring för att se hur mycket Allâhs, Hans sändebud, hans följeslagares och hans familjs fiender gäckar Allâhs skrift och dess betydelser.

13:83

2al-Mahdî (ö.a.)

3Tafsîr al-´Ayyâshî (1/183).

413:15

516:48-50

6Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/102).