61. Vilka militärexpeditioner ägde rum år 8?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 125-126

Fråga 61: Vilka militärexpeditioner ägde rum det året?

Svar: Shudjâ´ bin Wahbs militärexpedition till Hawâzin. Samma år sändes Ka´b bin ´Umayr till Qudhâ´ah varvid han och hans följe stupade martyrdöden.

Det sägs också att ´Amr bin al-´Âs skickades till Dhât-us-Salâsil varefter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bistod honom med Abû Bakr och ´Umar samt Abû ´Ubaydah som ledare. När de kom fram övertog ´Amr bin al-´Âs ledarrollen. I samma militärexpedition genomförde han Tayammum efter sexuell orenhet på grund av sträng kyla, varpå han ledde församlingen i bön. Handlingen godkändes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Abû ´Ubaydah skickades ut på militärexpedition till Sîf-ul-Bahr. Under samma händelse fann de en strandad kaskelot. Allt detta skedde innan Erövringen.

Khâlid bin al-Walîd skickades till Banû Djudhaymah. Istället för att säga att de hade konverterat till islam råkade de säga att de hade avfallit varvid massaker och tillfångatagande följde som konsekvenser. Följaktligen skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dit ´Alî bin Abî Tâlib för att tillgodogöra för deras dräpta och återge dem deras egendomar. Därefter skickade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom för att riva al-´Uzzâ. Båda händelserna ägde rum mellan Erövringen och Hawâzin.