61. Vigselring är en kristen tradition

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 133-134

Vigselringar har en gammal tradition i kristendomen. Brudgummen brukade sätta ringen på sin vänstra tumme och säga: ”I Faderns namn” Därefter på sitt vänstra pekfinger och säga: ”I Sonens namn.” Därefter på sitt vänstra långfinger och säga: ”I den Heliga andens namn.” Slutligen sade han ”Amen” och satte den på sitt vänstra ringfinger. När redaktören på frågeavdelningen på den Londonbaserade tidskriften ”Woman”, Angela Talbot, fick frågan varför vigselringen träs på vänster ringfinger, svarade hon:

Det sägs finnas en ven i ringfingret som har direkt koppling till hjärtat. Dessutom finns det ett gammalt ursprung som går ut på att brudgummen sätter ringen på sin vänstra tumme och säger: ”I Faderns namn” Därefter på sitt vänstra pekfinger och säger: ”I Sonens namn.” Därefter på sitt vänstra långfinger och säger: ”I den Heliga andens namn.” Slutligen säger han ”Amen” och sätter den på sitt vänstra ringfinger där den också förblir.”1

1Woman, sid. 8. Mars, 1960.