61. Vallgravskriget var tidigast år 5

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

al-Fusûl fî Sîrat-ir-Rasûl, sid. 73

I sin ”al-Maghâzî” sade Abû Muhammad bin Hazm al-Andalusî att ”den åsikten delar historikerna”, varefter han sade:

Den korrekta åsikt som det inte finns några tvivel om är att slaget var år 4. Den åsikten delades av Mûsâ bin ´Uqbah.”

Därefter argumenterade Ibn Hazm med Ibn ´Umars hadîth:

Jag inställde mig hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på Uhud-dagen när jag var fjorton år, men han gav mig inget tillstånd. Därefter inställde jag mig hos honom på Vallgravsdagen när jag var femton år, och då gav han mig tillstånd.”

Alltså var det bara ett år mellan de två slagen. Visserligen rapporteras hadîthen av al-Bukhârî och Muslim, men den fordrar inte alls det han påstår. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät ingen yngre än femton år gå ut i krig. Sett till att Ibn ´Umar inte var femton år på Uhud-dagen, fick han inte heller lov att kriga. Efter att ha fyllt femton år på Vallgravsdagen, fick han lov att kriga. Det betyder dock inte att han var minst ett år äldre än femton. Det förefaller snarare att han ville säga att han var myndig eller stridsduglig på Vallgravsdagen. En annan teori är att han var en tidig fjortonåring på Uhud-dagen och en sen femtonåring på Vallgravsdagen. Den teorin kan dock diskuteras. Om man bara begrundar och resonerar opartiskt, framgår den första åsikten som starkare – och Allâh vet bättre.