61 – Tron på skrifterna

… Hans skrifter…


FÖRKLARING

 

Skrifter är plural för ”skrift”. Vad som menas med dessa skrifter, är de skrifter Allâh (ta´âlâ) uppenbarade för Sina sändebud som en nåd och vägledning till skapelserna. Syftet med dem är att ta hjälp av dem för att uppnå lyckan i detta liv såväl som i livet efter detta.

Tron på skrifterna omfattar fyra frågor:

Den första: Tron på att de verkligen har uppenbarats från Allâh.

Den andra: Tron på de skrifter vilkas namn vi känner till. Exempel på dem är Qur’ânen som uppenbarades för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Tawrâh [Tora] som uppenbarades för Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Indjîl [Evangeliet] som uppenbarades för ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Zabûr [Psaltaren] som uppenbarades för Dâwûd (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vad gäller de skrifter vilkas namn vi inte känner till, tror vi på dem rent över lag.

Den tredje: Tron på de autentiska underrättelserna, som Qur’ânens underrättelser, och de underrättelser som varken har ändrats eller förvrängts i de tidigare skrifterna.

Den fjärde: Att handla enligt de domar som inte har avskaffats och att underkasta sig och behagas av dem oavsett om vi begriper deras vishet eller inte. Samtliga tidigare skrifter är avskaffade med den Väldiga Qur’ânen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

”Vi har uppenbarat Qur’ânen för dig med sanningen, som bekräftar det som består av äldre tiders uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det.” (5:48)

Det vill säga dömande över dem. Byggt på detta är det inte tillåtet att handla enligt de tidigare skrifternas domar om de inte är autentiska eller bekräftade av Qur’ânen.

Tron på skrifterna utmed det vi har nämnt, ger följande resultat:

Det första: Kunskap om att Allâh (ta´âlâ) tar hand om Sina tjänare, då Han till varje samfund har sänt en skrift.

Det andra: Kunskap om Allâhs (ta´âlâ) vishet i Sin föreskrift, då Han till varje samfund har föreskrivit det som passar dess tillstånd. Allâh (ta´âlâ) sade:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

”För var och en har Vi fastställt en lag och en levnadsregel.” (5:48)