61. Tålamod sköna dygd

´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det finns tre typer av tålamod; tålamod med olyckor, tålamod med lydnad och tålamod med synder. Den som härdar med olyckan så att han förkastar den bestämt belönas trehundra gånger för det. Den som härdar med lydnaden får sexhundra belöningar. Den som härdar med synden får niohundra belöningar.”

Maymûn bin Mahrân sade:

”Det finns två typer av tålamod; det är bra att ha tålamod med olyckor och ännu bättre att ha det med synder.”

al-Djunayd (rahimahullâh) blev frågad om tålamodets innebörd. Han svarade:

”Det är att svälja det beska utan att rynka på pannan.”

al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

”Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!” Vilken lycka i dessa eviga boningar!”1

”De härdade med befallningarna och förbuden.”

Det tyder på att han anser att olyckorna hör till befallningarna.

Abûs-Safar sade:

”När Abû Bakr blev sjuk besökte människorna honom. De sade: ”Skall vi inte kalla på en läkare till dig?” Han sade: ”Jag har träffat Honom.” De sade: ”Vad sade han då?” Han sade: ”Han svarade: ”Jag gör vad Jag vill.”

´Alî bin Abî Tâlib sade:

”Tålamodets förhållande till tron är som huvudets förhållande till kroppen. Om huvudet huggs av stannar kroppen upp.” Därefter höjde han rösten sägande:

”Den som saknar tålamod saknar tro.”

al-Hasan al-Basrî sade:

”Tålamodet är en av godhetens skatter som Allâh endast ger till Sin ädle tjänare.”

´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Det finns inte en gåva som Allâh ger till en tjänare och sedan tar den från honom och ersätter den med tålamod utan att ersättningen är bättre än det förlorade.”

´Amr bin Qays sade om Allâhs ord:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

”Tålamod, du sköna [dygd]…” 2

”Nöje med och underkastelse till olyckan.”

Hassân sade:

”Ett tålamod utan klagomål.”

Qatâdah sade om Allâhs ord om Ya´qûb:

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

”Hans blick skymdes [av tårar] och han försjönk i stum sorg.”3

”Hans sorg var ständigt inne i honom utan att säga ett enda dåligt ord. Han talade endast väl.”

al-Hasan sade:

”Att han var försjunken i stum sorg betyder att han härdade.”

Yûnus bin Zayd sade:

”Jag frågade Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân om det yttersta tålamodet. Han sade:

”Att han ser på olycksdagen som han såg på den föregående dagen.”

Qays bin al-Hadjdjâdj sade om Allâhs ord:

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

”Uthärda därför med väl buret tålamod!”4

”På så sätt att man inte kan känna igen den olycksdrabbade bland alla andra.”

113:24

212:83

312:84

470:5