61. Sudjûd på mark och halmmatta

Han gjorde ofta Sudjûd på marken1.

När det hände att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare bad i hög värme och följaktligen inte klarade av att placera pannan på marken, lade de fram tyg som de gjorde Sudjûd på2.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela marken har gjorts till min och mitt samfunds böneplats och rening. Oavsett var en man från mitt samfund befinner sig när bönetiden går in, så är hans böneplats och rening hos honom. De innan mig såg stort på det och bad bara i sina kyrkor och synagogor.”3

Det hände att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Sudjûd i lera och vatten. Det hände honom morgonen den 21 Ramadhân. Det hade regnat den natten och moskétaket (som var av palmblad) hade sköljts bort. Till följd därav gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sudjûd i vatten och lera. Abû Sa´îd sade:

”Jag såg hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade spår av vatten och lera på pannan och näsan.”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad även på en Khumrah56.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad ibland på en halmmatta7.

Det hände även att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på sitt klädesplagg som han hade lagt fram8.

1Ty hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské var inte täckt med halmmattor och annat, vilket bevisas av många hadîther däribland den nästkommande och Abû Sa´îd kommande hadîth.

2Muslim och Abû ´Awânah.

3Ahmad, as-Sarrâdj och al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja.

4al-Bukhârî och Muslim.

5En Khumrah är en duk som bara till för ansiktet i Sudjûd. Den är gjord av halm, textil och andra växter. En Khumrah är inte större än så. Se ”an-Nihâyah”.

6al-Bukhârî och Muslim.

7Muslim och Abû ´Awânah.

8al-Bukhârî och Muslim. Hadîthen bevisar att det är tillåtet att sitta på sina kläder. Det i sig bevisar att det är förbjudet att sitta på siden. Det har bekräftats hos bland andra al-Bukhârî och Muslim att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd sidenkläder. Det har till och med rapporterats uttryckligt att det är förbjudet att sitta på siden. Bli därför inte lurad av de äldre som tillåter det.