61. Så kände ´Umar igen Sawdah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 105-106

Det finns många bevis för att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnor täckte sina ansikten. Härmed följer några hadîther och rapporteringar som tyder på det:

1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Efter att täckelset hade föreskrivits gick Sawdah ut för att förrätta naturligt behov1. Hon var en storväxt kvinna som kändes igen av dem som kände henne. ´Umar bin al-Khattâb fick syn på henne och sade: “Sawdah! Vid Allâh! Du inte kan dölja dig från oss. Se till hur du går ut.” Hon vände sig om och gick tillbaka. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i sitt hem. Han åt middag och hade ett köttben i handen. Hon kom in till honom och sade: “Allâhs sändebud! Jag gick ut för att förrätta några av mina behov och ´Umar sade så och så till mig.” Följaktligen uppenbarade Allâh en uppenbarelse för honom. Uppenbarelsen avtog och kvar i sin hand höll han köttbiten. Han sade: “Ni har fått lov att gå ut för att förrätta era behov.”2

1Hon syftar på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruars täckelse i Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

När ni behöver vända er till dem för att be om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet.” (33:53)

Detta är en av de verser där ´Umars (radhiya Allâh ´anh) förslag är överensstämmande med en uppenbarelse av en Qur’ân-vers. al-Bukhârî och andra återberättade Anas som berättade att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Allâhs sändebud! Både fromma och syndare kommer hem till dig. Du borde befalla Troendes mödrar täcka sig.” Då uppenbarades versen om täckelset.”

2al-Bukhârî (8/430-431), Muslim (7/6-7), Ibn Sa´d (8/125-126), Ibn Djarîr (22/25), al-Bayhaqî (7/88) och Ahmad (6/56).

Denna hadîth bevisar att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) kände endast igen Sawdah via hennes kroppsbyggnad, vilket bevisar att hennes ansikte var täckt. Även ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att hon kändes vid via sin storväxt. Då ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) inte ville att hennes kroppsfigur skulle synas, föreslog han att hon inte alls lämnar hemmet. Sett till att det gör livet svårare, höll den Vise Lagstiftaren inte med hans förslag. Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade när han förklarade ovanstående hadîth:

“´Umar (radhiya Allâhu ´anh) fick avsmak av att utomstående män kom hem till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till den utsträckningen att han sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Täck dina kvinnor.” Han vidhöll den åsikten till dess att Täckelsets vers uppenbarades. Därefter ville han inte heller att deras figurer syns, om än täckta, och lade stor vikt det. Det förslaget gick inte igenom och kvinnorna fick gå ut vid behov för att befria dem från svårigheter och besvär.”

al-Qâdhî ´Iyâdh sade:

“Vad Troendes mödrar beträffar, var de skyldiga att täcka sina ansikten och händer. De fick inte avtäcka dem, varken i samband med vittnesmål eller vid andra sammanhang. Inte heller fick deras figurer, om än täckta, synas, förutom vid nödfall.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

“Som bevis används hadîthen i “al-Muwattâ'” där det står att i samband med ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) död, täckte kvinnorna Hafsah så att hennes figur inte kunde synas. Zaynab bint Djahsh gjorde en kupol över hennes hytt så att hennes figur inte kunde synas.” (Fath-ul-Bârî (8/530))

Hans påstående att de var förpliktigade det saknar bevis. De vallfärdade ju efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Dessutom hörde följeslagarna återberättelser från dem i ett tillstånd där de täckte sina kroppar och inte sina figurer. Och när ´Atâ’ nämnde ´Â’ishahs varvning runt Huset och Ibn Djuraydj frågade honom huruvida det var innan eller efter täckelset påbjudits, svarade han att det var efter att täckelset påbjudits.