61. Otrogen i muslimskt land

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/66-67)

Därtill har Bokens folk rätt till skyddsskatt. Det vill säga att vi låter dem leva i våra länder mot en skyddsskatt som de betalar varefter det blir vår skyldighet att skydda dem liksom vi skyddar vårt eget folk, försvara dem och låta ingen ofreda dem. Om någon frågar huruvida det gäller alla otrogna, är svaret att därom tvista de lärde. Den korrekta åsikten är att domen gäller alla otrogna, oavsett om de betalar skyddsskatt eller är allierade med oss. Vi får vara allierade med otrogna vid behov. I så fall är de allierade otrognas liv och egendomar helgade och därmed förbjudna att kränkas. Till följd därav sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den som dödar en allierad kommer inte att få känna doften av paradiset.”1

1al-Bukhârî (3166) och an-Nasâ’î (4762).