61. Missbruk av profetens ord

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 101-102

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Också sade han:

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att de tror på att Allâh stiger ned till den nedersta himlen. De tror på detta utan att begränsa Honom.”

KOMMENTARER

De begränsar inte honom utan håller sig till hadîthen:

Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

Ahl-us-Sunnah framför hadîthen ordagrant utan ändring, förklaring eller begränsning. De som säger att hadîthen betyder att det är vår Herres belöning, befallning eller ängel som stiger ned faller bara i en falsk förklaring och ett missbruk av hadîthen.

1al-Bukhârî (7494) och Muslim (758).