61. Liknelse är otro

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 71-72

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

52 – Den som beskriver Allâh på ett mänskligt vis hädar.

53 – Den som inser detta drar lärdom, avstår från de otrognas dogm och vet att Hans egenskaper inte liknar människans.

FÖRKLARING

Det vill säga den som liknar Allâh vid människan hädar eftersom han beskriver Allâh (´azza wa djall) med brister.

Skillnaden mellan Skaparens egenskaper och skapelsens egenskaper är klar och tydlig, om än deras namn är gemensamma. Däremot skiljer sig deras natur och realia. Allâhs tal liknar inte människans tal. Allâhs hörsel liknar inte människans hörsel. Allâhs syn liknar inte människans syn. Allâh kunskap liknar inte människans kunskap. Allâhs vilja liknar inte människans vilja. Den som inte skiljer på dem är otrogen. Den som reflekterar över Qur’ânens verser relaterade till al-Walîd bin al-Mughîrah inser villfarelsen hos de vilsna sekterna gällande Allâhs (´azza wa djall) tal. Allâhs egenskaper, däribland talet, skiljer sig från människans egenskaper eftersom Skaparens egenskaper skiljer sig från skapelsens egenskaper.