61. Kvinnans fasta i samband med mellanblödningar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Tanbîhât ´alâ Ahkâm takhtassu bil-Mu’minât, s. 78

En kvinna med mellanblödningar måste fasta. Hon får nämligen inte låta bli att fasta på grund av mellanblödningar. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Sett till att mellanblödningar pågår hela tiden, saknar särskilda tider ämnade för fasta och är omöjliga att förebygga, liksom oprovocerad kräkning, blödning ur sår och bölder och våta drömmar, kolliderar de inte med fasta till skillnad från månadsperioden.”1

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (25/251).