61 – Kapitel 10 – Avgudadyrkaren tvingas till att medge sitt avguderi

Man kan även säga till honom: ”Beträffande dina ord att avguderi innebär att dyrka statyer; menar du att avguderiet är begränsat vid det och att tillit och tillbedjan till de rättfärdiga inte räknas till det?” Han avvisas av det som Allâh har nämnt i Sin bok om otron hos dem som vänder sig till änglarna, ´Îsâ och de rättfärdiga.

 

Förklaring

Detta är det andra svaret. Menar du att avguderiet är begränsat vid dessa handlingar och att det inte innefattar tillit och tillbedjan till rättfärdiga? Detta avvisas av Qur’ânen. Han blir tvungen att medge att den som dyrkar en rättfärdig person hamnar under den omnämnda avgudadyrkan som nämns i Qur’ânen, vilket är väntat.