61. Jordelivets prestige

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 61

228 – Abû Bakr berättade för oss: Zayd bin al-Habbâb underrättade oss, från Husayn bin Wâqid, från Ibn Buraydah, från sin fader, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den prestige som jordelivets invånare eftersträvar är sannerligen denna egendomen.”1

229 – Abû Bakr underrättade oss: Yûnus bin Muhammad underrättade oss, från Salâm bin Abî Mutî´, från Qatâdah, från al-Hasan, från Samurah bin Djundub, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) sade:

“Prestige är egendom och ära är gudsfruktan.”2

1an-Nasâ’î (3225). God enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Djâmi´” (1544).

2at-Tirmidhî (3271), som sade att hadithen är god, autentisk och främmande. Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3271).