61. Dessa skall föras bort från Dammen

Det finns folk som hävdar Salafiyyah och varken känner det rätta eller förkastar det orätta, än mindre Ahl-ul-Bid´a. Det existerar idag. De är värre och skadligare mot Salafiyyah än öppna Ahl-ul-Bid´a. Alla oliktänkare hävdar Salafiyyah, svindlar människorna, avvisar sanningen och stödjer osanningen. Det existerar idag. al-Kawtharîs gäng hävdar det. Många Sûfiyyah samma sak. Kiftârû, Bâtiniyyahs muftî, också. Många som ni känner till hävdar Salafiyyah, men Salafiyyah har ingenting med dem att göra.

Vi är skyldiga att undvika innovationer och villfarelser och ålagda att hålla fast vid Allâhs rep. Han (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

Också människor som dementerar Dammen skall köras bort från den. Det finns Ahl-ul-Bid´a som dementerar Dammen. Dessa Ahl-ul-Bid´a och avfällingar skall stötas bort från Dammen. Enbart de troende skall dricka från den. Den som får dricka ur den kommer aldrig mer att törsta.

Hadîtherna om Dammen är oerhört många och mångfaldigt rapporterade. Bland andra sade Anas (radhiya Allâhu ´anh):

En dag när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var tillsammans med oss slumrade han till varefter han lyfte upp huvudet och log. Vi sade: ”Vad får dig att skratta, Allâhs sändebud?” Han sade: ”En surah sändes nyligen ned till mig.” Sedan läste han upp:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.

Vi har sannerligen gett dig Kawthar! Be därför till din Herre och förrätta offer! Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd.”2

Vet ni vad Kawthar är?” Vi sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”En flod som min Herre (´azza wa djall) har lovat mig. Där finns det goda i överflöd. Det är en damm där mitt samfund kommer att komma till mig på Domedagen. Dess koppar motsvarar antalet stjärnor. En slav kommer att ryckas bort därifrån varpå jag skall säga: ”Herre! Han tillhör mitt samfund!” Då säger Han: ”Du vet inte vad det har innoverat efter dig.”3

Det är dammen som Allâh har givit vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det har också rapporterats att varje profet har en damm. Hadîthen är god, möjligtvis autentisk4.

Vi ber Allâh låta oss tillhöra dem som kommer till Dammen och dricker ur den så att vi aldrig törstar mer.

13:103

2108:1-3

3Muslim (400).

4at-Tirmidhî (2443), al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” (1/44) och Ibn Abî ´Âsim (739). Se al-Albânîs ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (1589).