61. Den som åkallar en profet avgudar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 67

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Fråga honom att om han håller med om att detta är dyrkan och tillber Allâh natt och dag, i fruktan och hopp, för att därefter tillbe en profet eller någon annan; har du då dyrkat någon annan än Allâh? Han blir tvungen att säga ”Ja.”

Fråga honom om han avgudar om han slaktar för en profet, djinn eller någon annan skapelse. Han måste hålla med om att han gör det.

FÖRKLARING

Efter att ha förklarat för honom att åkallan är dyrkelse och han håller med, skall du fråga honom om han inte har dyrkat någon annan än Allâh om han tillber Allâh (ta´âlâ) och sedan en profet eller någon annan om samma sak. Han blir tvungen att instämma, ty det är omöjligt att undkomma detta faktum. Detta är vad beträffar tillbedjan. Därefter går författaren (rahimahullâh) över till en annan sorts dyrkan, nämligen slakt. Om du vet att Allâh (ta´âlâ) säger:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

”Be därför till din Herre och förrätta offer!”1,

lyder Honom i det och slaktar för Honom – har du då dyrkat Allâh? Han blir tvungen att erkänna att slakt tillägnad Allâh (ta´âlâ) är dyrkan. Alltså är det avguderi att slakta för någon annan än Allâh. Detta är klart och tydligt och går inte att undkomma.

1108:2